Reflecterende huisnummers uitgereikt voor betere vindbaarheid in buitengebied

JOURE - De eerste reflecterende huisnummerbordjes in de regio Joure zijn woensdag door wijkagent Nynke Bonsma uitgereikt aan Heleen Jaarsma uit Vegelinsoord en Marianne van Ravenswaaij uit Rotstergaast. Dit vindt plaats bij Brattinga aan de Midstraat in Joure.

Doel van de actie is om hulpdiensten nog beter hun werk te kunnen laten doen. In geval van calamiteiten in de avonduren vereenvoudigen de reflecterende huisnummerbordjes mogelijke zoektochten naar het juiste adres buiten de bebouwde kom.

Meer dan driehonderd inwoners hebben een bordje aangevraagd en daarom is de actie al een succes. De gemeente wil het aantal verhogen en heeft daarom de sluitingstermijn tot 15 november verlengd.

Inwoners die buiten de bebouwde kom wonen, hebben eenmalig de mogelijkheid om met een subsidie de bordjes voor 7,50 euro aan te schaffen. De gemeente betaalt de andere helft. Geïnteresseerden kunnen via huisnummers@defryskemarren.nl een bordje bestellen. Na het doorgeven van naam, adres, telefoonnummer, emailadres en het gewenste huisnummer wordt er contact gelegd met de leverancier. De gemeente geeft vervolgens door vanaf welke datum de bordjes kunnen worden afgehaald. Het afhaaladres in deze regio is Brattinga in de Midstraat in Joure.