Gemeente DFM ziet af van recht om basisschool De Beuk in stand te houden

SINT NICOlAASGA - Gemeente De Fryske Marren ziet af van het recht om de openbare basisschool De Beuk (Sint Nicolaasga) in stand te houden, zo is besloten tijdens de vergadering van 19 december. Door het afnemende aantal leerlingen hangt de sluiting van de basisschool al geruime tijd in de lucht. De Beuk heeft momenteel 34 leerlingen, maar geen instroom van kleuters meer. Zodoende is het op de langere termijn onmogelijk de school open te houden.

Bij wet is echter geregeld dat gemeentes bevoegd gezag over een school mogen krijgen, als zij dit willen. “In dat geval kan de school behouden blijven,” zo staat in het advies van het college aan de raad. “Een reden om dat te doen kan zijn wanneer er onvoldoende openbaar onderwijs in de gemeente overblijft.” Dit is volgens het college niet het geval. De raad stemde hier mee in, waardoor de opheffing van de school kan worden gestart. “Er blijft in de omgeving van Sint Nicolaasga voldoende openbaar basisonderwijs behouden. Het in stand houden van een school behoort niet tot de kerntaak van een gemeente en is in dit geval niet nodig.”

Tekst: Willem Vermeltfoort