Stichting Westermeer verstrekt € 24.000 aan subsidie

JOURE - Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar vierde vergadering van 2017 een vijftal subsidies toegekend.

De Stichting Westermeer richt zich vanaf 1 januari 2014 op het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân plus Terherne. De Stichting Westermeer heeft jaarlijks ongeveer € 150.000 beschikbaar voor het verlenen van subsidies. Tijdens de bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van vijf aanvragen.

Voor de renovatie van de binnenkant van de kantine van Voetbalvereniging Oudehaske is een subsidie van € 5.000 toegezegd. De totale kosten van de renovatie zijn geraamd op ruim € 25.000. Voor de realisatie en uitvoering van het project Dodo van Haska in Haskerdijken is een bijdrage toegezegd van € 6.000. Het betreft een muziekspektakel dat uitgevoerd zal worden bij de Kapel te Haskerdijken. De totale kosten van het project zijn geraamd op € 65.000. Het Nationaal Symfonisch Kamerorkest zal in de Rooms Katholieke Kerk te Joure op 19 december 2017 een kerstconcert organiseren. Hiervoor is een bijdrage van € 2.000 beschikbaar gesteld. De Stichting Spegel zal op 13, 14 en 15 september 2018 de rockopera Tommy in het park Herema State te Joure organiseren. Hiervoor is door de Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van €6.000. Voor het realiseren van een extra speelterrein bij de basisschool It Swannestee te Langweer is een bijdrage toegezegd van € 5.000. De totale kosten van dit project zijn geraamd op € 34.500.

Het bestuur van de Stichting Westermeer vergadert ongeveer 5 maal per jaar over de binnen gekomen subsidieaanvragen. De volgende vergadering is gepland op 15 november 2017. Voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden of over de stichting Westermeer wordt verwezen naar de website stichtingwestermeer.nl.