Column Knooppunt Joure | Zonder verkeersmaatregelen geen aanleg nieuw Knooppunt Joure

Joure - Knooppunt Joure werkt hard aan het verbeteren van de verkeersdoorstroming in Joure en haar wijde omgeving. Duizenden mensen zien dagelijks de werkzaamheden. Om meer uitleg te kunnen geven en een kijkje in de keuken te bieden, schrijft iemand van het Knooppunt iedere maand een column in de Jouster Courant.

Deel 12: Zonder verkeersmaatregelen geen aanleg nieuw Knooppunt Joure

‘We gaan precies op de plek van het verkeersplein Joure een nieuw knooppunt bouwen, het verkeer moet veilig kunnen blijven rijden en zo min mogelijk hinder ervaren van de werkzaamheden. Hoe gaan we dat doen?’

Dit was één van de eerste vragen die ik kreeg toen ik vanuit Gebr. Van der Lee als verkeerskundige betrokken werd bij dit project. Het ontwerp was gereed en het stadium bereikt om diep in de noodzakelijke verkeersmaatregelen te duiken. Waar maken we een doorsteek in de middenberm, kunnen de tijdelijk mindere aantal rijstroken de hoeveelheid verkeer afwikkelen en hoe komen hulpdiensten zo snel mogelijk bij een incident? Allemaal vragen die ik per bouwfase in een verkeersmaatregelenplan en verkeerstechnisch ontwerp heb uitgewerkt. Na afstemming met de alliantie Knooppunt Joure en hulpdiensten belanden uiteindelijk de uitgedachte verkeersmaatregelen op straat.

Landelijke richtlijnen bieden een basis voor het toepassen van verkeersmaatregelen, echter is elke situatie uniek en blijft het passen en meten. Zo speelt de beweegbare Scharsterrijnbrug een grote rol en waar vind je tegenwoordig een rotonde tussen twee snelwegen?! Het is een grote en mooie uitdaging om op plekken waar zich nog tienduizenden motorvoertuigen bevinden tegelijkertijd een nieuw onderdeel van de snelweg te kunnen bouwen. Het inpassen van verkeersmaatregelen, zoals het instellen van een lagere snelheid, creëren van doorsteken en slingers, rijden in smallere rijstroken en het toepassen van tijdelijk gele borden luistert hierdoor erg nauw.

Momenteel werk ik de details uit voor de eindfase, waarbij ‘even’ de snelweg A7 wordt omgelegd. Het tracé loopt via een tijdelijke asfaltbaan door nabijgelegen weilanden om de sloop en bouw van het Haskerveldwegviaduct buiten het verkeer om mogelijk te kunnen maken.

De verkeersmaatregelen zijn echt noodzakelijk. Niet alleen voor de veiligheid voor u als weggebruiker, maar ook voor alle werknemers die voor u dag en nacht aan het werk zijn.

Rutger van Aken, verkeersdeskundige