Prijs voor inzet Friese cultuur

JOURE - Verenigingen, organisaties en inwoners die zich hebben ingezet voor een culturele activiteit in het Fries, kunnen zich tot 1 december aanmelden voor een bijzondere prijs.

Toneelverenigingen die een Fries toneelstuk hebben opgevoerd. Een inwoner die een bijzonder boek in het Fries heeft gepubliceerd. Jongeren die actief zijn met Friese muziek. Dit zijn voorbeelden van uiteenlopende activiteiten op het gebied van de Friese taal en cultuur die aangemeld kunnen worden voor deze prijs. Aanmeldingen kunnen door of via de dorpsbelangen worden gedaan of rechtstreeks bij de gemeente.

Het is de eerste Friese Cultuurprijs in de gemeente De Fryske Marren. Deze prijs bestaat uit een cheque van 750 euro en zal vanaf nu ieder jaar worden uitgereikt. In de gemeente wordt het Fries nog veel gebruikt. Zeventig tot tachtig procent van de inwoners spreekt Fries en een groter deel verstaat het ook. De nieuwe prijs heeft nog geen naam. Ideeën hiervoor kunnen voor 1 december worden doorgegeven. Eind december wordt de prijs onder de officiële naam uitgereikt.