Boodschappen doen voor Dorcas

Joure - Dorcas houdt vrijdag 3 november en zaterdag 4 november de jaarlijkse voedselactie bij de Jumbo in Joure. Mensen wordt op die dagen gevraagd om extra boodschappen te doen voor de allerarmsten in Oost-Europa.

Dorcas wil zich niet neerleggen bij de honger en armoede in de wereld. Zij willen de situatie van mensen verbeteren, eerst met noodhulp en daarna structureel. Dorcas in Joure kan hen daar bij helpen en dat doen ze ook, elk jaar opnieuw met de voedselactie in de Jumbowinkel in Joure. Gezamenlijk met duizenden vrijwilligers elders in Nederland, vragen zij mensen een boodschapje extra te doen. Klanten ontvangen in de winkel van een boodschappenlijstje waarop de producten staan vermeld waar behoefte aan is. De klant bepaalt zelf of hij of zij al of niet mee doet en wat er wordt gekocht. Doneren kan via een collectebus op de Dorcas-tafel, statiegeld doneren kan via de flessen-automaat.