Bomen geplant voor 100-jarig bestaan Plaatselijk Belang Goingarijp

GOINGARIJP - Onder toeziend oog van de dorpsomroeper en vele belangstellenden zijn zaterdagmiddag twee Himalaya-berken geplant in een speciaal boomperk aan It Set in Goingarijp. Deze boomplant maakt onderdeel uit van de reeks van activiteiten, die georganiseerd worden in het kader van het 100-jarig bestaan van Plaatselijk Belang Goingarijp.

Hiervoor waren de jongste en de oudste bewoners van dit watersportdorp uitgenodigd. Mevrouw Oosterhof (86) vervulde haar taak uitermate deskundig en zorgzaam en wenste de bomen een lang leven toe. Maar ze voegde er wel de alom bekende spreuk ’Boompje groot….. plantertje dood’ aan toe. Maar dat mocht de pret verder niet drukken.

De allerjongste inwoners van het dorp kon helaas niet bij de plechtigheid aanwezig zijn, omdat ze pas twee dagen oud is. Ze liet zich vertegenwoordigen door Ivar, twee weken oud, die tevreden slapend aanwezig was bij deze gebeurtenis.