Vijftig jaar Zanglust Joure

JOURE - De volière vereniging Zanglust in Joure bestaat dit jaar vijftig jaar. Aan de keukentafel vertellen (oud) bestuursleden Lammert Bos, Jan Bergsma, Jopie Idzinga en Jappie van der Heide over een halve eeuw vogelliefhebberij.

Een makkelijk begin was het niet. De vorige vereniging was door wanbeleid over de kop gegaan. Jan Bergsma en een collega liefhebber zagen hun kans schoon. Zij plaatsten een oproep in de krant waarin ze zochten naar vogelliefhebbers. ‘We hielden een informatieavond in het hotel van Joure’, zegt Bergsma. ‘Maar er kwam niemand opdagen. We hebben later de bekende hobbyisten actief benaderd. Zo ontstond de vereniging.’

In hotel Terwisga is in 1969 de eerste vogeltentoonstelling gehouden. Alle twintig Zanglust leden deden mee. De vergaderingen vonden plaats in café ’t Hert aan de ‘Bambibar’. Op het hoogtepunt telde Zanglust 125 leden. Tegenwoordig is het de helft. ’Het is een groeiende bejaardensport’, zegt Van der Heide. Bos: ’Het grootste deel is vijftig jaar of ouder. Het jongste lid is tien jaar. De jongste daarna een jaar of dertig.’

Eén keer per jaar houdt de vereniging een vogeltentoonstelling en twee keer per jaar een vogelmarkt. Zanglust heeft in de afgelopen jaren een aantal Nederlands Kampioenen en een Wereld Kampioen afgeleverd. Van der Heide: ’In een tentoonstelling zit wat strijd. Sommigen zitten echt op de medailles.’ Een goede vogel krijgt negentig punten of meer. De keurmeester heeft hiervoor geleerd en let op onder andere de kleur en het formaat. Maar de vogels die meedoen zijn allemaal zo goed, dat hij het in de details moet zoeken. ‘En keurt hij jouw vogel af, dan is het een slechte keurmeester’, lacht Idzinga.

De mannen zijn allen natuurliefhebbers. Maar begin niet over de kooitjes op de tentoonstellingen. Idzinga: ’Dan doen ze alsof die dieren de hele dag in een kleine ruimte zitten. Ik word daar heel boos om want het is niet zo.’

De vogelliefhebberij is in vijftig jaar flink veranderd. De regelgeving is aangescherpt. Zo mogen vogels niet meer in het wild worden gevangen. De invoer van sommige vogels is gestopt. De prijs van bijvoorbeeld een goudvinkje is daarom gestegen van vijf gulden naar honderd euro. De boetes voor ongeringde vogels is opgelopen naar 1500 euro. De vogelgriep had ook impact op de hobbyisten. Twee jaar geleden kon de tentoonstelling in De Stuit niet doorgaan vanwege de epidemie.

Terwijl de verenigingen in de omliggende plaatsen krimpen of ophouden met bestaan, blijft Zanglust stabiel. Door aansluiting te zoeken met Sneek, kan de traditie van tentoonstellingen voort blijven bestaan. ’Natuurlijk hebben we nog steeds bestaansrecht’, zegt Bergsma. ‘En ik hoop van harte dat de vereniging over vijftig jaar nog steeds bestaat.' Van der Heide: 'Want we ha nooit te folle fûgels, allinnich te min hokken.'

Op donderdag 9 (van 20.00 uur tot en met 22.00 uur), vrijdag 10 (van 16.00 uur tot en met 22.00 uur) en zaterdag 11 november (van 10.00 uur tot en met 15.00 uur) wordt de 47ste vogeltentoonstelling gehouden in De Stuit in Joure. Kijk voor meer informatie op www.zanglustjoure.nl.