70 jaar Crescendo Idskenhuizen

IDSKENHUIZEN - Het 70-jarig bestaan laat muziekvereniging Crescendo uit Idskenhuizen niet ongemerkt voorbijgaan. Zondagmiddag 12 november is er een reünieconcert in het dorpshuis.

‘Het 50-jarig jubileum hebben we grootser gevierd,’ vertelt Hielkje Koster. Zij speelt althoorn, was bestuurslid en is nu actief voor het reünieconcert. ‘Maar we willen ook graag aandacht besteden aan ons 70-jarig bestaan. We laten het niet zomaar voorbijgaan want het is toch bijzonder dat we al zo’n lange tijd een bloeiende vereniging zijn en dat in zo’n klein dorp. Onze dorpsfanfare heeft nog steeds rond de 28 leden, van uiteenlopende leeftijden.’

De christelijke muziekvereniging Crescendo uit Idskenhuizen is opgericht in 1947. “Maar ook daarvoor werd er al veel muziek gemaakt en opgetreden bij speciale gelegenheden,’ weet Hielkje. Haar vader Freerk de Vries was daar nauw bij betrokken. ‘In 1947 zijn de twee muziekverenigingen van Idskenhuizen samen verder gegaan onder de naam Crescendo. De naam komt oorspronkelijk uit het Latijn en betekent toenemen/groeien. In de bladmuziek wordt crescendo aangegeven door twee lijnen die steeds verder uit elkaar lopen wat aangeeft dat de tonen steeds harder mogen klinken.

De tonen van de fanfare uit Idskenhuizen klinken na 70 jaar nog altijd in het dorp. Onder leiding van de dirigent Sipko Feikens wordt er wekelijks in het dorpshuis gerepeteerd voor concoursen, kerkdiensten, of andere optredens, zoals bijvoorbeeld in de kersttijd. Dan gaat de fanfare om zes uur ’s ochtends de straat op om kerstliederen te spelen en ook in de kerstnacht of op eerste kerstdag laten ze de mensen genieten van hun muziek. Ondanks het feit dat de gemeente geen subsidie meer verstrekt en nieuwe aanwas toch een punt van zorg is voor de toekomst, beleeft een grote groep mensen elke week veel plezier aan het samen musiceren. ‘Recent hebben we nog een eerste prijs behaald in onze afdeling,’ vertelt Hielkje. ‘En wanneer ik de verslagen van het Skarster Festival teruglees, worden we altijd positief vermeld: ‘Een kleine vereniging met een mooie fanfareklank.’ We kunnen terugkijken op hele mooie tijden.’

Op zondagmiddag 12 november komen leden, oud-leden, de dirigent en oud-dirigenten bij elkaar in het dorpshuis. Na koffie met gebak begint om 16.00 uur het reünieconcert. ‘Iedereen is welkom,’ besluit Hielkje. ‘Het wordt een mooi muzikaal gebeuren, waarbij we ook stukken van vroeger gaan spelen, onder leiding van oud-dirigenten. We kijken ernaar uit.’

Tekst: Gea de Jong-Oud