Veertien kavels vrij op terrein voormalig Lytsluchtenveld

JOURE - Veertien kavels komen vrij op het terrein van het voormalig Lytsluchtenveld. Deze moeten straks worden ingevuld met een mix van 2 onder 1 kap woningen en vrijstaande woningen. Het speelveld blijft intact.

In 2015 is de Lyts Luchtenveldskoalle met de bijbehorende gymzaal gesloopt. Op 6 april van dit jaar is tijdens een inloopavond het voorlopige schets ontwerp aan de omwonenden voorgelegd. Met het vaststellen, op 1 maart 2017, van het Uitvoeringsprogramma Woningbouw 2016 - 2026 kan nu definitief gestart worden met de voorbereidingen. Halverwege 2018 zal het project bouwrijp zijn en kunnen de kavels uitgegeven worden.

Het krediet van €402.374,00 wordt gedekt door de inkomsten uit de grondexploitatie. De grondexploitatie loopt tot 2020. Gezien de huidige markt en de gunstige ligging nabij het centrum verwacht gemeente De Fryske Marren dat de kavels binnen deze periode verkocht worden.