Luther Concert

Joure - Het was op 31 oktober 2017 precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther met zijn 95 stellingen - die hij in Wittenberg (Duitsland) openbaar maakte - een beweging in gang zette, die uiteindelijk zou leiden tot de Reformatie en de Protestantse Kerken.

Ook de Cantorij van de Protestantse Gemeente in Joure gaat daar aandacht aan besteden en wel op de manier, zoals bij een cantorij past: al zingend. Op zondagmiddag 19 november geeft de Cantorij onder leiding van Grietje Dam - Riemersma een concert, waarin ze diverse liederen van Luther zelf of uit de Lutherse traditie zal zingen. Het concert wordt afgewisseld met samenzang, zodat ook alle aanwezigen actief bij het concert worden betrokken. De organist bij dit concert is Geert van der Heide uit Surhuisterveen en hij zal op het orgel enkele composities ten gehore brengen, die met Luther te maken hebben.

Aan de orde komt het bekende lied van Luther 'Een vaste burcht is onze God'; dat lied zal in diverse talen en composities gezongen worden. Verder liederen die door Luther geschreven zijn en ook in Liedboek van de kerken terecht zijn gekomen. De leiding van het concert is in handen van ds. Jan Henk Hamoen, die ons tevens mee zal nemen naar een schilderij van Lucas Cranach. Cranach was een tijd- en stadsgenoot van Luther en gebruikte zijn schilderstalent om het gedachtegoed van Luther op zijn manier uit te dragen.

Het concert begint om 15.30 uur, duurt ongeveer een uur en wordt gehouden in de Hobbe van Baerdt Tsjerke in Joure. De toegang is gratis, maar bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. Na afloop is er tevens gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken.