Honderd jaar oud

JOURE - Popkje le Fèvre-de Groot uit Joure is vrijdag 100 jaar oud geworden. De eeuweling vierde haar verjaardag in Vegelinstate met familie. Ook burgemeester Fred Veenstra kwam langs.

Popkje le Fèvre-de Groot is op 17 november 1917 geboren als boerendochter in Friens. Tot haar achttiende jaar woonde ze in het dorp. De pientere vrouw ging naar school. Eerst volgde ze een opleiding in Grou, later ging ze naar de kweekschool in Apeldoorn.

Ze werkte als onderwijzer totdat de oorlog uitbrak. In deze oorlogsjaren ontmoette ze haar man. Hij werkte bij Shell en werd na de oorlog uitgezonden naar Nieuw-Guinea. Het gezin telde inmiddels twee kinderen. De derde dochter werd in 1951 overzees geboren.

Zes jaar woonden ze in Nieuw-Guinea totdat haar man ziek werd. Hij overleed kort daarna aan leukemie. In de barre winter van 1956 stond de weduwe met haar drie kleine kinderen op Schiphol. Ze had niets; geen warme kleding voor de kinderen en geen huisvesting. De broer van haar man bood het gezin onderdak. Daarna betrokken ze een woning in Den Haag waar ze tot 2005 bleef wonen. In de jaren ‘90 vond ze liefde bij een oude vriend waarmee ze twaalf jaar lang een latrelatie had.

In 2005 besloot ze om terug te keren naar Friesland. In de Oranjewoudflat in Heerenveen werd een geschikte plek gevonden. Ze voelde zich thuis in Friesland dichterbij haar familie. In 2015 brak ze haar heup na een val. Zelfstandig wonen bleek niet meer mogelijk. Na een verblijf in de Flecke, woont ze nu in Vegelinstate.

Ze heeft 3 dochters, 8 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen.