Broek Zuid wordt villawijk

BROEK ZUID - De plannen voor een woonwijk aan open vaarwater in Broek Zuid zijn concreet. Een gesprek met wethouder Frans Veltman.

Hoe kijkt u zelf aan tegen de nieuwbouwplannen?

'Dit wordt een pracht woonwijk. We krijgen hiermee een unieke wijk voor Joure en omgeving met vrijstaande woningen, direct aan open vaarwater. De gemeente vervult hiermee een lang gekoesterde wens van velen. Daarnaast wordt het een gasloze woonwijk. De Fryske Marren durfde jaren geleden al zo’n keus te maken voor de wijk Wyldehoarne in Joure en Tramdijk Oost in Lemmer. Hier is het al normaal dat nieuwe wijken geen gasleiding meer krijgen. Onze regering in Den Haag kon jaren geleden al van ons leren op dit punt.’

Wat opvalt is de ruime afmeting van de gemiddelde kavel. Is daar bewust voor gekozen?

‘Gemiddeld worden de kavels ongeveer 1000m2, variërend tussen 700 en 1600 m2. Daar is in het ontwerp van dit plan heel bewust voor gekozen. Bij eerdere planvorming voor dit gebied werd hier anders over gedacht. Een plan om meer dan 500 woningen te bouwen, bleek niet haalbaar. In overleg met de gemeenteraad is vervolgens gekozen voor een mooi, kleiner woningbouwplan aan het water. Het roer ging dus om wat de gemeente de mogelijkheid gaf om ruime kavels te verwezenlijken. Er gaat nu een villawijk groeien met een landelijke uitstraling. Rechtstreeks vanuit hun ruime tuin kunnen de bewoners in hun boot stappen en genieten van het mooie Friese water.’

Kunt u vertellen wat de plannen zijn voor de ontsluiting van de wijk?

‘It Súd wordt vanaf de Tramdijk gebruikt als hoofdontsluiting. Die zal, net als nu, doodlopen bij het water van de Zijlroede. It Súd zelf wordt als eerste aangepakt. De weg moet breder en versterkt worden. De aansluiting van It Súd op de Tramdijk zal via een minirotonde geregeld worden. Daarbij willen we ook de carpoolplek meenemen, die daar de laatste jaren spontaan is ontstaan. De verkeersveilige afwikkeling van het verkeer staat bij alles voorop. Bij de start van de tweede fase, over een aantal jaren, komt er voor de oostelijk gelegen woningen een tweede ontsluitingsweg in de polder.’

Verdwijnt De Omkromte? Kunt u de onrust van de omwonenden wegnemen?

‘De Omkromte zal niet verdwijnen maar krijgt op termijn een langzaamverkeer functie. Tijdens de eerste fase zal de Omkromte de komende jaren zijn huidige functie behouden. Als de tweede fase wordt aangelegd, zal de Omkromte doorsneden worden door de aanleg van de watergang. In het bestemmingsplan is het zo geregeld dat er dan op die plek een oeververbinding voor het langzaam verkeer gerealiseerd wordt. Hóe die eruit gaat zien is nu nog niet bekend. Een pondje of een brug zou bijvoorbeeld mogelijk zijn. Ik denk dat een mooie brug het meest kansrijk is. Die moet geschikt zijn voor fietsers en voetgangers, maar een zeilboot met staande mast moet er natuurlijk ook doorvaart krijgen. Dit deel van het plan wordt nog nader uitgewerkt. Op termijn kun je niet meer met de auto van It Súd en de nieuwbouw via de Omkromte Joure inrijden. Andersom ook niet. Met de fiets naar de Midstraat is dan sneller.’

Bewoners van de Kooilaan zouden ook graag aangesloten worden op het open vaarwater. ‘Deze optie is binnen de huidige plannen niet opgenomen. Dit zou ook een heel kostbare zaak worden.’

Wat is leuk voor de lezers van de Jouster Courant om over dit plan in de krant te lezen?

‘Het plan zal omzoomd worden met een voetpad. Via de Omkromte en de toekomstige oeververbinding kan men dan mooi en veilig om het plan wandelen. En mocht er mooi schaatsijs liggen, dan zal er vast wel een Broek Zuid bewoner zijn die dan een koek-en-zopie kraam zal inrichten. Het water en dus ook het ijs zal voor iedereen vrij toegankelijk zijn.'

Gea de Jong-Oud