Buurtbewoners Omkromte tegen openbaar stellen privéterrein

Joure - De Rechtbank Noord Nederland heeft op 30 juni bepaald dat de Bossingel gelegen achter de Kooilaan openbaar is. De eigenaren en het college van B&W waren het niet eens met deze uitspraak.

De juristen van de gemeente De Fryske Marren hebben hierop de eigenaren geadviseerd een verzoek tot onttrekking aan de openbaarheid van het pad in te dienen. Dit advies is opgevolgd en de bewoners hebben dit onderbouwd met documenten die aantonen dat het pad in 1975 met de ruilverkaveling Akmarijp aan de openbaarheid is onttrokken. Deze stukken waren eerder niet voorgelegd aan de rechter. Daarnaast is hoger beroep bij de Raad van State ingesteld tegen de uitspraak van 30 juni.

Ondanks dat de Raad van State nog uitspraak moet doen, heeft het college van B&W besloten om het wel op de agenda van de raadsvergadering te zetten.

In 1973 hebben de bewoners het oostelijk deel, gelegen in Doniawerstal van de bossingel gekocht. In 1975 is het westelijk gedeelte, gelegen in Haskerland gekocht door de bewoners. Op 4 november 1975 is de ruilverkavelingsakte gepasseerd en is ten gevolge hiervan het pad aan de openbaarheid onttrokken. Ook het college van B&W van Skarsterlân is tot deze conclusie gekomen en heeft dit nogmaals verwoord in haar besluit d.d. 29 januari 2008. Vervolgens wordt er in diverse ambtelijke stukken door de gemeente gesproken over een alternatief voor het voormalige pad door de Bossingel.

In 2014 begint Vereniging Moai Skarsterlân een lobby om het pad openbaar te maken. In eerste instantie gaat de gemeente hier niet in mee en komt het na de bezwaarfase tot een beroepsprocedure waarvan op 30 juni 2017 uitspraak is gekomen. De rechter heeft op basis van de toen aangeleverde stukken niet kunnen concluderen dat het pad aan de openbaarheid is onttrokken door de ruilverkaveling.

De eigenaren van de Bossingel geven in de stukken van het hoger beroep het bewijs dat de Bossingel niet openbaar is. Derhalve gaan de eigenaren niet akkoord met het openbaar stellen van de Bossingel. Zij zullen, hangende het hoger beroep, inspraak krijgen bij de commissievergadering van de gemeente op 4 december aanstaande.