Stichting Westermeer verstrekt € 14.350 aan subsidie

JOURE - Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar laatste vergadering van 2017 een viertal subsidies toegekend.

Voor de oprichting van de stichting OT&TO wordt een bijdrage beschikbaar gesteld van € 350. Deze stichting organiseert jaarlijks een oldtimershow in Sint Nicolaasga. Voor het aanschaffen van een judomat door Stichting Roelevink Sport in Oudehaske is een bijdrage toegezegd van € 3.000. Voor de renovatie van het schoolplein bij de basisschool te Ouwsterhaule is een bijdrage toegezegd van € 6.000. Voor het aanbrengen van baanverlichting bij de tennisbanen te Sintjohannesga is een bijdrage toegezegd van € 5.000.

De Stichting Westermeer richt zich vanaf 1 januari 2014 op het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân plus Terherne. De Stichting Westermeer heeft jaarlijks ongeveer € 150.000 beschikbaar voor het verlenen van subsidies.