Krystkuier vanuit De Flecke en Vegelin State

JOURE - Vanuit woonzorg- en behandelcentrum De Flecke en vanuit zorgcentrum Vegelin State wordt vrijdag 22 december een ‘Krystkuier’ gehouden worden voor de bewoners.

De Krystkuier is vorig jaar voor het eerst gehouden en toen georganiseerd door medewerkers van de Flecke. Nu is er samenwerking gezocht met Vegelin State om zo veel als mogelijk ouderen de gelegenheid te geven dit mee te beleven. De bewoners en hun familieleden en vrijwilligers gaan op deze avond een korte wandeling maken vanuit en via de beide huizen, gaan door de Midstraat om de lichtjesavond mee te maken en komen ook door de Hobbe van Baerdt Tsjerke.

Onderweg beleeft men het kerstverhaal. Daarbij hoort uiteraard muziek en zang, maar ook de herders en wijzen en wat er nog meer hoort bij het kerstverhaal. Een en ander naar voren gebracht door medewerkers en vrijwilligers van beide huizen, daarbij muzikaal ondersteund door onder andere het Kosterskoor onder leiding van Jan Bergsma en de Patynaband.

De bewoners starten met de Krystkuier ’s avonds om 19.00 uur vanuit de beide huizen. Een ieder is vrij zich aan te sluiten bij deze wandeling.

Op maandag 25 december om 10.15 uur is er een feestelijke kerkdienst in de Flecke waar aan de Jouster Jeugd Fanfare zijn medewerking verleent. Voorganger is pastor Trudy Huizinga (geestelijk verzorger van De Flecke). In Vegelin State is op 25 december 10.30 uur een dienst met voorganger pastor Corry Tigchelaar. De kerstviering in Sint Theresia is op 24 december om 19.00, voorgangers zijn daar parochievoorgangster mevr. N. Agricola-Schaafsma en pastor Corry Tigchelaar.