Sleutel voor bewoners appartementen De Werf

JOURE - De eerste bewoners hebben op maandag 18 december de sleutels van hun nieuwbouwappartement gekregen in woon-zorgcomplex De Werf. Door de komst van dit nieuwe appartementencomplex maakt Zorggroep Hof en Hiem het mogelijk om te wonen met zorg dichtbij.

John van Arnhem, directeur-bestuurder van Zorggroep Hof en Hiem, is trots op de prestatie die is geleverd. ,,Met De Werf beschikt Joure over een supermodern complex, middenin het centrum, dat tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met vele partijen. Daardoor is het mogelijk geweest om binnen het gestelde budget en binnen het gestelde tijdstraject een toekomstgericht complex neer te zetten’’, zegt Van Arnhem.

Vandaag, 20 december, wordt het anderhalvelijnscentrum opgeleverd aan de zorgaanbieders. Dit zijn de Jouster huisartsen, ziekenhuis Tjongerschans, Benu Apotheek, praktijk oefentherapie Cesar, diëtistenpraktijk Hester Visser, Fysio-Actief en Hof en Hiem Thuiszorg. Zij zullen gefaseerd hun intrek nemen in het anderhalvelijnscentrum.

Tot 2010 stond aan de Sluisdijk 30 Vegelinshof. De bewoners van het ouderenzorgcentrum betraden in dat jaar woonzorgcentrum Vegelin State aan de Harddraversweg in Joure. Na een lange periode van ontwikkelen heeft Zorggroep Hof en Hiem het initiatief genomen, in samenwerking met Jouster zorgaanbieders, om een woon-zorgcomplex te bouwen. De bouw is begonnen in oktober 2016. Nu, ruim een jaar later op 15 december, is het gebouw opgeleverd aan opdrachtgever en eigenaar Zorggroep Hof en Hiem. Het resultaat is een appartementencomplex met zeventien appartementen, een anderhalvelijnscentrum voor zeven zorgaanbieders, kleinschalig wonen voor zestien ouderen met dementie en een wijkcentrum.