Weersomstandigheden vertragen werkzaamheden Knooppunt Joure

Joure - De natte weersomstandigheden van de afgelopen weken, zorgen voor flinke vertraging bij de werkzaamheden van Knooppunt Joure.

Aannemer Van der Lee gaat hoogstwaarschijnlijk de deadline van maart 2018 niet halen. Mocht de aannemer het niet halen, dan volgen gesprekken met Knooppunt Joure over de gemaakte afspraken. ,,Maar het moet hoe dan ook af’’, zegt omgevingsmanager Dirk-Jan Lepstra. ,,Er wordt niet gestopt. Uiteindelijk komt het werk klaar.’’

De weersomstandigheden zorgden ervoor dat bepaalde werkzaamheden niet konden plaatsvinden zoals het folie leggen bij de nieuwe aansluiting Joure. De folie moest gelast worden. Dat kan alleen bij droog weer, weinig wind en boven de vijf graden Celsius. Van der Lee plaatste daarom een tent boven de werkzaamheden. De tent maakte dat het werk verder kon gaan en zorgde voor een soap toen in één week tijd een gedeelte van het bouwwerk stuk waaide en het dak niet bestand bleek tegen de centimeters sneeuw.

Inmiddels is de ovatonde in gebruik genomen. Drie afslagen van het verkeersplein zijn klaar. De verbinding Joure-Lemmer blijft nog even zoals die is, net als de weg naar Heerenveen. ,,We moeten nu wachten op de openstelling van het viaduct, dan kunnen we verder met de doorsteek naar de Haskerveldweg’’, zegt Lepstra. ,,Maar deze data zijn afhankelijk van het werk in de tent.’’ Lepstra hoopt dat tussen kerst en oud en nieuw het viaduct van Joure naar Heerenveen geopend kan worden. Dan is er een volledige aansluiting bij Joure. Deze wegdekken worden naast de weg opgebouwd. De werkzaamheden verplaatsen zich daarna naar het viaduct van Haskerhorne.

Bij het parkeerterrein komt een gracht om de entree met een bomenrij. Het water van de gracht wordt gevoed vanuit de Scharsterrijn. In overleg met het waterschap is een waterhuishoudingsysteem aangelegd. ,,We hebben oude sloten gedempt en daar moeten nieuwe voor terug komen. Tien procent van het verharde oppervlak moet gecompenseerd worden met water, want het water moet weg kunnen.’’

Lepstra is tevreden over de gang van zaken. De vertraging is volgens hem met dit weer onvermijdelijk. ,,Het gaat ook op andere plekken zo. Er doen zich overal omstandigheden voor waardoor dingen uitlopen.’’ Over de ‘bordenchaos’ is hij kort: ,,We hebben een paar momenten gehad dat mensen compleet de weg kwijt waren. Maar we hebben nooit klachten gehad over het omrijden. Echte verkeersproblemen hebben zich dan ook niet voorgedaan. Ik heb niet het gevoel dat wij veel hinder veroorzaakt hebben.’’

Brenda van Olphen