Zorg onder één dak

Joure - De Werf aan de Sluisdijk in Joure is na ruim een jaar bouwen opgeleverd. Seniorenappartementen, kleinschalig wonen, de apotheek, specialisten van het ziekenhuis Tjongerschans, Jouster huisartsen, diëtist, fysiotherapie en Hof en Hiem Thuiszorg zijn gebundeld in het gebouw.

Het gebouw bestaat uit vier delen; het kleinschalig wonen voor mensen met dementie, een wijkcentrum, een anderhalvelijnscentrum en een gedeelte met 17 ruime seniorenappartementen. Het project heeft met elkaar 15 miljoen euro gekost.

De Werf telt vijf verdiepingen met een parkeergarage voor de bewoners. ,,Vroeger stond hier Vegelinshof’’, zegt directeur van Hof en Hiem, John van Arnhem. Het gebouw voldeed niet meer aan de eisen en de bewoners kregen onderdak in Vegelinstate. ,,De buurt kreeg last van het gebouw: de ramen werden ingegooid, er waren hangjongeren. Maar dit is zo’n centrale plek, daar moet je wat mee doen. Toen is in samenwerking met een heleboel partijen besloten om dit gebouw neer te zetten.’’

De verschillende afdelingen zijn zichtbaar in het interieur van elkaar te onderscheiden met de kleuren geel, rood, blauw en groen. Zodat mensen die niet kunnen lezen of schrijven ook hun weg weten te vinden in het complex. In het hart van het gebouw zit het wijkcentrum ‘De Werf’. In het centrum worden activiteiten georganiseerd in nauwe samenwerking met de buurt.

Alle zeven Jouster huisartsen gaan op deze plek met elkaar samenwerken onder één bv. De ruimte bestaat uit twee grote wachtruimtes, één receptie, 22 spreek- en behandelkamers, werkruimtes, een archiefruimte en laboratoria. De apotheek is op 2 januari van start gegaan. Het authentieke handwerk is ook in de apothekerswereld geautomatiseerd. Via de computer geeft de apotheker door het soort medicijnen en de aantallen door. Een robot maakt de medicijnen klaar. Met twee roldeuren worden de apotheek en dokters van elkaar gescheiden. ,,Stel nou dat huisartsen ’s avonds spreekuren willen gaan draaien. Dan krijg je hier een loopje van mensen. Dan zou het iets te open en bloot zijn.’’

,,Het zijn eerstelijns-diensten die samen met de tweede lijn zorg gaat geven’’, legt Van Arnhem uit. ,,Daarom wordt het anderhalve-lijn genoemd.’’

De Werf biedt klinische voorzieningen. Zo zijn er vier kamers waar mensen een nachtje kunnen blijven. Dat is een onderdeel van de anderhalvelijnszorg, net als de poliklinische activiteiten. ,,In samenwerking met medische specialisten van de Tjongerschans en de huisartsen wordt gekeken welke zorg hier geleverd kan worden, in plaats van in het ziekenhuis’’, zegt Van Arnhem. ,,Zo kunnen we zorg dichtbij huis leveren. Bij een volgende fase kan het zijn dat hier kleine ingrepen gedaan worden waarbij mensen niet direct naar huis kunnen, maar nog een nachtje moeten blijven. Daar zijn deze vier opnamekamers voor. We moeten niet een ziekenhuis gaan bouwen, dan schiet je je doel weer voorbij. Het gaat om een kortdurend verblijf van één, hooguit twee nachten.’’

Op de eerste etage zijn kantoren thuiszorg van Hof en Hiem, net als de diëtist, fysiotherapeut en Cesar therapeut. De Tjongerschans heeft ook een gedeelte van deze etage in gebruik samen met de huisartsen.

Op de verdieping kunnen kleine ingrepen worden gedaan. Zoals een plekje op de huid laten verwijderen door een chirurg. ,,Het gaat om behandelingen waarbij je plaatselijk verdoofd wordt en gelijk naar huis kunt’’, zegt Van Arnhem. ,,Het zijn kleine ingrepen die nu vooral in het ziekenhuis plaatsvinden. Terwijl die ook makkelijk op een andere plek plaats kunnen vinden, mits je een geschikte ruimte hebt. Ook onderzoeken van bijvoorbeeld van de cardioloog kunnen gedeeltelijk bij De Werf worden uitgevoerd.’’

Het grote complex heeft ook 16 appartementen voor mensen met dementie. Het is een gesloten afdeling, een woongemeenschap op zichzelf. Allen zijn nieuwe bewoners. Hiermee wordt een gedeelte van de wachtlijst opgelost. ,,Een oude eik moet je niet verplanten’’, gaat van Arnhem verder. De binnenste deuren van het kleinschalig wonen zijn overdag altijd open. ,,Veel mensen met dementie hebben de neiging om te willen wandelen. En dan is het vervelend dat ze daarin belemmerd worden.’’

Er zijn twee groepen met ieder acht appartementen met een gezamenlijke huiskamer. Mensen met dementie zitten het liefst met andere mensen en zitten heel weinig op hun eigen kamer, volgens Van Arnhem. De huiskamer bestaat uit een keuken waar ze zelf met vrijwilligers en het personeel hun eigen eten bereiden en kijken uit op de afgesloten binnentuin. ,,We willen niet dat mensen gaan dwalen op straat. We willen er een veilige woonplek van maken.’’ Op 27 januari houdt Hof en Hiem een open dag voor het kleinschalig wonen.

In oktober 2016 is het bouwproces gestart. ,,Wij hebben iedere twee weken een vergadering gehad met elkaar en vaak tussendoor contact gehad. Dat is de sleutel naar het succes. Je voorkomt dat je aan het einde van de rit een hele stapel van foutjes hebt. We wilden opleveren op 15 december, al wetende dat nog niet helemaal klaar zouden zijn. De huisartsen willen op 1 februari los. Natuurlijk krijg je daar de handen voor op elkaar. Hier staat dan ook een tevreden man.'’

Brenda van Olphen