Gemeente volgde verkeerde procedure voor AZC Balk

BALK - De gemeente De Fryske Marren heeft bij de verlening van de vergunning van het asielzoekerscentrum in Balk niet de juiste procedure gevolgd. Deze uitspraak heeft de rechtbank Noord Nederland gedaan over het beroep dat de familie De Winter heeft ingesteld tegen de omgevingsvergunning voor het azc in Balk.

De rechter heeft ook uitgesproken dat de komst van het azc de bedrijfsvoering van De Winter niet schaadt.

Te korte onjuiste procedure gevolgd

Bij de verlening van de omgevingsvergunning is de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure (die 8 weken duurt) gevolgd. Dit is de reguliere gang van zaken bij een omgevingsvergunning. Bij de behandeling van het bezwaarschrift en door de voorzieningenrechter is deze gevolgde procedure goedgekeurd. De rechter is nu van mening dat, op basis van recente jurisprudentie (mei 2017), de gemeente in het geval van het azc Balk toch de uitgebreide procedure (26 weken) had moeten volgen. Het verschil tussen beide procedures is onder meer dat de gemeenteraad dan eerst een verklaring van geen bedenking moet afgeven. Het college is van mening dat op het moment van de start van de vergunningverlening (april 2016) de juiste procedure is gestart.

Wat nu?

Voor het vervolg zijn twee opties.  De gemeente De Fryske Marren kan in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechtbank, of kan alsnog de uitgebreide voorbereidingsprocedure starten. Het college zal op korte termijn bepalen welke vervolgstappen zij zal zetten.