Foto van Jouster onder brug

JOURE - Een foto van Grietje van der Reijnst-Brak, de fotografe van onder andere de Jouster Courant, is door de Friese Milieu Federatie gekozen voor het project Brug, Brêge, Bridge. Haar foto komt dit voorjaar onder één van de ruim tachtig Friese bruggen te hangen. Welke het wordt, is nog niet bekend.

Deze zomer deed de Friese Milieu Federatie voor het project Brug, Brêge, Bridge een oproep aan de Friese mienskip om mee te doen aan de wedstrijd Brug, Brêge, Bridge. De mienskip werd gevraagd om een foto, kunstwerk of tekst in te sturen om van de bruggen een podium voor kunst te maken. Een vakjury heeft uit 247 inzendingen twintig winnaars gekozen. De winnende afbeeldingen komen op doeken onder de Friese bruggen te hangen. Van april tot en met september 2018 kunnen inwoners van Fryslân en (water)toeristen genieten van de beelden en teksten op open bruggen.

Het thema van de wedstrijd is ‘verbinding’. Een brug is symbolisch een verbinding tussen natuur, cultuurhistorie en water. Met 247 inzendingen stond de jury, bestaande uit curator Eelco van der Lingen van het Fries Museum, Dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân, wethouder Rob Jonkman van de gemeente Opsterland en directeur Doet Boersma van Kunstacademie Friesland, voor een moeilijke taak. “Er zijn onder andere foto’s, tekeningen en gedichten ingezonden. We hebben veel uniek werk voorbij zien komen en zo divers. Dan is het moeilijk kiezen”, aldus Doet Boersma.

Het project wordt onder andere ondersteund door de Friese Milieu Federatie, Wetterskip, Rijkswaterstaat, de Friese gemeenten, LF2018 en de provincie Fryslân.