Cultuurplein De Fryske Marren

Joure - Cultuurplein is een groep, professionals en amateurs, betrokken vrijwilligers die zich inzet voor kunst en Cultuur in de Fryske Marren. Een van de doelstellingen is onderlinge samenwerking te stimuleren van organisaties en de personen die zich bewegen op het gebied van kunst en Cultuur in onze Gemeente.

Een middel daarvoor is www.Cultuurpleindefryskekemarren.frl . Iedere groep die een cultureel evenement of project gaat organiseren kan dat kosteloos met tekst en foto’s bekend maken op een van de Pleinen van de website. Op de website is ook een nieuwspagina waar nieuwe ontwikkelingen en bijzondere gebeurtenissen worden vermeld. Onder andere werd de opening van het muziekpodium voor jongeren in Lemmer vermeld met de mogelijkheden daarvan gebruik te maken door jongeren uit de hele gemeente. En het initiatief van de Mad Academy in Joure, een ritme en percussiegroep te starten in Joure hierop vermeld en was aandacht voor de start van een nieuw website van Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân.

Naast het culturele aanbod is er op de website nu ook een pagina: Vraag en Aanbod geopend. Zanggroepen die bij een uitvoering een solist zoeken kunnen dat melden of een toneelgroep die decorstukken beschikbaar heeft om uit te lenen of over te nemen.

Informatie voor de website www.Cultuurpleindefryskemarren.frl als ook vragen over de mogelijkheden van de site kunnen worden gestuurd naar jentheegsma@live.nl.