Wegenonderhoud kost 791.000 meer: onderhoudspiek 2020 daalt

JOURE - De kosten van het grootschalig onderhoud voor de wegen wordt 791.000 euro hoger geschat dan in de eerste berekeningen.

Het vastgestelde maatregelenpakket komt op een bedrag van € 2.291.000,-. Dit is € 791.000,- hoger dan in de meerjarenplanning 2014 werd geprognotiseerd voor 2018.

Groot onderhoud zoals de aanpak van de riolering is met twee jaar naar voren geschoven. Wegen en straten die binnen enkele jaren toe zijn aan groot onderhoud, zijn nu al opgeknapt.

De gemeente verwacht dat de onderhoudsbehoefte in de komende jaren kleiner zal worden. Met name de verwachte onderhoudspiek van 2020 zal volgens hen aanzienlijk lager uitvallen. De kosten voor de onderhoud van wegen zijn gedekt via de kadernota.