Meer onderhoud voor bruggen nodig dan verwacht

Joure - Gemeente De Fryske Marren heeft het onderhoud van de bruggen in de gemeente te laag ingeschat. Dit komt door enkele incidentele noodzakelijke maatregelen.

Voor renovatie en onderhoud van de bruggen is € 348.160,- nodig om het planmatig onderhoud voor 2018 te realiseren. De onderhoudsmaatregelen zijn volgens de gemeente noodzakelijk om de kunstwerken veilig en vrij doorgankelijk te houden.

Het noodzakelijke onderhoud is op basis van de in 2017 uitgevoerde inspecties vastgesteld. De maatregelen betreffen relatief veel incidentele maatregelen. Uitstel daarvan leidt tot een versnelde achteruitgang van de conditie van de kunstwerken en veiligheidsrisico's voor bedienend personeel en gebruikers.

De vervanging en rehabilitaties van kunstwerken zijn onderdeel van jaarplan 2018. Eerder werd via de kadernota aangegeven dat er vijf vaste bruggen moeten worden vervangen en drie beweegbare bruggen moeten worden gerenoveerd. Verder uitstel leidt tot gevaarlijke situaties of structureel hoge onderhoudskosten.