Aanvraag gaswinning voor rechter

Joure - Vermilion heeft vorig jaar een vergunning aangevraagd om seismisch onderzoek te doen in gemeente De Fryske Marren. Omdat de aanvraag niet compleet was, heeft gemeente De Fryske Marren die niet in behandeling genomen.

Vermilion heeft de rechter gevraagd de gemeente te manen om de aanvraag wel te behandelen. De rechter gaf de gemeente gelijk dat de aanvraag niet goed kon worden behandeld, omdat deze niet compleet was.

Vermilion heeft ook bezwaar ingediend bij de onafhankelijke commissie bezwaarschriften. Die stelt ook dat gemeente terecht heeft gehandeld, maar zegt ook dat Vermilion inmiddels wat meer informatie heeft gegeven. Gemeente De Fryske Marren meldt dat zij nog steeds niet genoeg informatie hebben om de vergunning te behandelen. Kortom: de gemeente kan de aanvraag niet behandelen omdat deze niet compleet is, en krijgt daarin gelijk van zowel rechter als bezwarencommissie. Vermilion staat het vrij om een nieuwe aanvraag te doen.

De procedure is behandeld door een speciale rechtbank die spoedprocedures voert op genomen bestuurlijke besluiten.