CDA stelt vragen over opwekking duurzame energie

Joure - Lokale initiatieven voor de opwekking van duurzame energie komen in De Fryske Marren nog onvoldoende van de grond. Dit vindt de CDA-fractie.

Ook is de CDA van mening dat het onduidelijk is welke kansen er liggen voor zonnedaken en kleine windmolens. ,,De kansen hadden veel eerder in beeld gebracht moeten worden”, stelt raadslid Meine van Dijk. De gemeenteraad behandelt woensdagavond 20 januari het beleidskader ‘Sinnefjilden’. Hieruit blijkt dat er 2,5 procent van de energie in De Fryske Marren lokaal en duurzaam wordt opgewekt. Dit baart het CDA zorgen, omdat de gemeente de ambitie heeft om in 2030 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Van Dijk: ,,Mochten deze cijfers kloppen, dan willen wij van het college van burgemeester en wethouders weten welke initiatieven er op het gebied van duurzame energie worden genomen.” Van Dijk wijst op de kansen voor het vullen van daken met zonnepanelen. ,,Lokale energiecoöperaties, het bedrijfsleven en de landbouw maken daar al flinke stappen mee. Wij willen graag weten of de gemeente de beschikbare daken al geïnventariseerd heeft.” Het raadslid uit Harich wil ook breder kijken dan zonnepanelen, omdat een mix van duurzaam opgewekte energie nodig is. ,,Wat zijn de mogelijkheden van kleine windmolens, tot vijftien meter, die in opkomst zijn? Wat dragen die bij aan het energievraagstuk? Dezelfde vraag geldt voor de ‘dorpsmolen’.”