Provincie zoekt Friezen met goede projectideeën

Joure - Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp of stad te verbeteren, kunnen tot en met 9 februari subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Met deze subsidieregeling helpt provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze subsidieronde is ruim € 1,3 miljoen beschikbaar.

Fryslân bruist van de initiatieven. Projecten die eerder subsidie ontvingen, zijn in volle gang. Van duurzaamheidsprojecten tot projecten op het gebied van energie, kunst, cultuur, natuur, voorzieningen, zorg, sport en recreatie. Een voorbeeld is het project Play Skate Court Grou. Met de komst van deze multifunctionele speel- en sportfaciliteit krijgt de jeugd een ‘eigen’ plek in het dorp. Hier kunnen ze elkaar ontmoeten en moderne sporten beoefenen. Friezen die een idee hebben maar wel wat hulp kunnen gebruiken bij hun subsidieaanvraag, kunnen een beroep doen op de projectbureaus van Streekwurk. Zij helpen bij het opstellen van een projectplan en een subsidieaanvraag. Meer informatie: www.streekwurk.frl/IMF.