Gerke en Zus winnen kersttoernooi Skarboule

JOURE - Het Kersttoernooi van Jeu de Boule vereniging Skarboule is 18 december gespeeld. Dit toernooi wordt gespeeld over de gehele dag en is, door de sfeer, altijd zeer in trek bij de leden van Skarboule.

Zo waren ook dit jaar weer rond de 40 leden die zich hadden aangemeld voor deze dag. Na het nuttigen van een kop koffie met daarbij een stuk kerstbrood, werd de eerste partij gespeeld vanaf 11.00 uur. Er werd gespeeld volgens de normale loting, zoals men dat bij de gewone partijen ook gewend is. Na het spelen van deze partij was het tijd voor een gezamelijke maaltijd waarbij ook enkele partners van Skarboule leden aan tafel zaten. Met nieuwe energie werden in de middag de tweede en derde partij gespeeld. Een ieder deed natuurlijk zijn uiterste best om ook winnaar te worden van de, niet te versmaden vleesprijzen, deze keer. Rond 4 uur waren alle uitslagen bekent en konden de prijzen worden uitgereikt aan de desbetreffende winnaars.

Winnaars:

Heren 1e Gerke Woudstra 2e Wiepie de Boer 3e Geert Hoekstra 4e Hans de Jong 5e Eelke van der Wal Dames 1e Zus de Graaf 2e Annie Woudstra 3e Aly Hosper 4e Mieke Kielstra 5e Gerry Plantinga. De aanmoedigingsprijzen waren voor Hans de Haan en Tjallie Hofstra