Lytse Mienskip sluit op 1 augustus haar deuren

HASKERHORNE - Het Schoolbestuur Primus heeft schriftelijk laten weten de openbare basisschool De Lytse Mienkip in Haskerhorne te willen laten fuseren per 1-8-2018, waarschijnlijk met de Westermarskoalle in Joure.

Het leerlingenaantal is de afgelopen twee jaar snel gedaald: van 64 in 2015 naar 38 leerlingen nu. De school wordt per 1-8-2018 opgeheven. Oorspronkelijk was het de bedoeling de school nog een jaar langer open te houden een aantal ouders, maar er blijken nu zo weinig ouders te zijn die daar gebruik van zouden willen maken, dat dit voor Primus financieel niet verantwoord is. Het aantal kinderen dat op 1 augustus 2018 nog op school zou zitten was inmiddels geen 15 meer, maar nog maar zeven.