Rockopera Tommy wint € 2.018,- bonus

JOURE - De Rockopera Tommy dit dit jaar wordt opgevoerd in Joure, heeft woensdagavond een bonus van € 2.018,- gekregen. Gedeputeerde Johannes Kramer reikte de cheques woensdagavond 24 januari uit tijdens het wekelijkse avondprogramma ‘Iepen UP Live’ van Leeuwarden-Fryslân 2018 - LF2018.

De Rockopera Tommy heeft gewonnen omdat deze zich onderscheidt in meerdere opzichten van andere, vergelijkbare voorstellingen. Het is een voorstelling met groeipotentie, die zich richt op de bezoekers van LF2018, toegankelijk voor iedereen. Omdat Tommy een internationaal bekende rockopera is, zal dat naar verwachting ook bezoekers van buiten Fryslân (of zelfs van buiten Nederland) trekken. De gekozen locatie is bijzonder (openlucht in park Heremastate in Joure). De licht-, geluid- en beeldeffecten zullen bijzonder zijn door het gebruik van een videowall. Partijen, die normaal niet samenwerken, werken samen in dit project: de organiserende stichting Spegel, het Toanhûs Joure, vrijwilligers van Miks Welzijn en ondernemers. De Rockopera brengt professionals en amateurs samen om van elkaar te leren en het niveau van de voorstelling te optimaliseren.

In totaal zijn er vijf winnaars gekozen uit maar liefst 91 projecten ‘fan ûnderen op’. Deze projecten ontvingen eind 2017 subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Met het IMF helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. De vijf winnende projecten sluiten goed aan bij de doelen van LF2018. De winnaars zijn Kloostertuin als Proeftuin – Oosterbierum, De Zilte Pluktuin – Terschelling, De Griene Weach – Bakkeveen en het geschikt maken lokaal oude school ten behoeve van jeugdtoneel – Noardburgum.

De gedeputeerde heeft bewondering voor alle initiatiefnemers: “Fryslân brûst fan de inisjativen. Mei in soad passy sette hja har yn om de leefberens fan eigen wyk, doarp of stêd te fersterkjen. Fan projekten op it mêd fan natuerbehâld, de soarch, oant kulturele foarsjennings. Tige ynspirearjend!”

Initiatiefrijke inwoners kunnen tot en met 9 februari subsidie aanvragen. Voorwaarde is een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of regio te verbeteren. Meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie is te vinden op www.streekwurk.frl/IMF.