Gemeente start uitgebreide vergunningprocedure voor azc Balk

BALK - De rechtbank Noord Nederland heeft een uitspraak gedaan over het beroep dat de familie De Winter heeft ingesteld tegen de omgevingsvergunning voor het azc in Balk. De rechter is van mening dat bij de verlening van de vergunning niet de juiste procedure is gevolgd. De rechter heeft ook uitgesproken dat de komst van het azc de bedrijfsvoering van De Winter niet schaadt.

Het college heeft in overleg met het COA besloten om alsnog de uitgebreide procedure op te starten en niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. In afwachting van de uitkomst van deze procedure blijft het azc aan de Wikelerdyk gewoon open.

Bij de verlening van de omgevingsvergunning is de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure. Bij de behandeling van het bezwaarschrift en door de voorzieningenrechter is deze gevolgde procedure goedgekeurd. De rechter is nu van mening dat, op basis van recente jurisprudentie van mei 2017, de gemeente in het geval van het azc Balk toch de uitgebreide procedure had moeten volgen. Het verschil tussen beide procedures is onder meer dat de gemeenteraad dan eerst een verklaring van geen bedenking moet afgeven.

De voorbereiding voor de uitgebreide procedure is inmiddels begonnen en zal naar verwachting enkele weken in beslag nemen. De ontwerp-vergunning wordt binnenkort ter inzage gelegd en eenieder kan daartegen zijn of haar zienswijzen inbrengen. De ter inzage legging zal op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd.