Pvda: Brievenbussen verwijderen is teleurstelling

DFM - Pvda De Fryske Marren vindt het een teleurstelling dat een aantal van de in de gemeente geplaatste brievenbussen, verdwijnen. Dat stellen ze in een open brief aan gemeente De Fryske Marren.

Het gaat om in totaal elf brievenbussen die worden verwijderd met ingang van 17 februari. 'Het opheffen van de genoemde locaties betekent echter weer een verschraling van de dienstverlening in onze gemeente, iets wat wij in hoge mate betreuren.', is in de brief te lezen. 'Er is onzerzijds begrip voor de situatie dat men door het teruglopen van het aanbod van geschreven post, efficiënter moet werken en dat dit bedrijfsmatig om keuzes vraagt, echter met het opheffen van deze locaties, wordt het gesignaleerde probleem niet opgelost. Ook de komende jaren zullen we met teruglopende geschreven post blijven geconfronteerd met alle gevolgen voor de dienstverlening in dorp en platteland.' De Pvda-afdeling en fractie willen een beroep doen op het gemeentebestuur en het College van de Fryske Marren om in samenspelmet de VFG, buurgemeenten en Post NL in overleg te treden op welke wijze deze ontmanteling en verschraling van dienstverlening kan worden voorkomen of gestopt.