Parkeerfonds moet gemeente aantrekkelijker maken

Joure - De nieuwe parkeernotitie baarde het CDA ,VVD,PvdA en D’66 zorgen. Wanneer zich een bedrijf zich wil vestigen of uit breiden dient deze te voldoen aan de parkeerrichtlijnen.

De partijen vinden dat het parkeren geen beletsel mag zijn voor gevestigde of uitbreidingen van bedrijven in De Fryske Marren. Met een parkeerfonds kunnen volgens hen oplossingen worden geboden. ,,Daardoor generen we werkgelegenheid en voorkomt het leegstand’’, zegt Geeske Holtrop-Hoekstra van het CDA.

Een grote meerderheid van de gemeenteraad stemde woensdagavond in met een motie over nader onderzoek naar de mogelijkheden van zo'n fonds. Ondernemers storten geld in dat fonds. De gemeente kan daar parkeerplaatsen voor aanleggen.