Huurdersvereniging ‘De Haven’ viert 25-jarig bestaan

JOURE - Onder grote belangstelling (bijna alle bewoners waren aanwezig) werd woensdag 7 februari gevierd dat huurdersvereniging ‘De Haven’ 25 jaar bestaat.

Het woningcomplex met een veertigtal huurappartementen (Accolade is de verhuurder) heeft een rijke geschiedenis achter de rug. Het complex werd gebouwd op de plaats waar voorheen de RK kleuterschool Pius X stond. Zo werd het grondgebied ‘behouden’ en bleef het één geheel vormen met de RK kerk en het Sint Theresiahuis. Reeds vanaf het allereerste begin werden er activiteiten voor bewoners georganiseerd onder de bezielende leiding van pater Dirk Flapper (voorzitter) en pastoor Gerard Feyen (secretaris). Het werd een gezellig samenzijn met een aangeklede koffie/theetafel en een muzikaal optreden van Johan Oud en Kees de Ree. Sinds een vijftal jaren geleden beschikt de vereniging over een eigen gemeenschapsruimte. Voorheen werd gebruikt gemaakt van ruimte in of het parochiecentrum bij de kerk of het Theresiahuis. Tijdens zijn toespraak gaf de voorzitter van de vereniging, de heer Douwe Zwaga, het belang aan van een eigen ruimte. Het nodigt uit om ook op momenten, dat er niets georganiseerd wordt, elkaar te ontmoeten. ,,Maar in de tijd dat we nog geen eigen ruimte hadden mochten we steeds weer rekenen op de gastvrijheid van het Theresiahuis alsook van het naast de kerk gelegen parochiecentrum", aldus de voorzitter. De voorzitter is een pleitbezorger van samenwerking. Zo mag de huurdersvereniging zich verheugen in een groeiende samenwerking met bewoners van het Sint Theresiahuis, de bewoners van Taconis aan de U.Boonstralaan alsmede de bewoners van de Wietske Tademalaan. Aan het eind van de bijeenkomst werd de wens uitgesproken dat de leden van de vereniging nog vele mooie ontmoetingen mogen beleven binnen de vereniging. ,,Als we er met elkaar voor zorgen dat er niemand vergeten wordt, is die toekomst bij een ieder van jullie in goede handen", aldus de voorzitter.