De Fryske Marren wil inspraak gasboring Rottum

ROTTUM - Gemeente De Fryske Marren wil volwaardig overlegpartner zijn over het gasveld onder Rottum. Nu is dat enkel gemeente Weststellingwerf.

Vermilion wil het gasveld aanboren vanaf een locatie aan de Kooiweg in Nijelamer. Vanuit daar is het de bedoeling om op termijn een drietal gasvelden aan te boren, waaronder het gasveld Rottum. Voor de omgevingsvergunning van de boorlocatie is de gemeente Weststellingwerf gevraagd om een verklaring van geen bedenking (VVGB). Het college van De Fryske Marren is van mening dat ook de gemeenteraad van deze gemeente zeggenschap heeft. ‘De boorleiding komt onder onze grond te liggen en er wordt geboord naar het gas in gemeente De Fryske Marren’, stelt de gemeente. ‘Wij hebben bij het ministerie er dan ook meermaals op aangedrongen om alle betrokken gemeenten op gelijke wijze te behandelen, net als zij bij het winningsplan wel doen’. Wethouder Frans Veltman: ,,Gaswinning is een gevoelig thema. Wij vinden het dan rechtvaardig en zorgvuldig dat de lokale overheid en de inwoners van het gebied serieus en vroegtijdig worden betrokken bij het proces.” Het college heeft tot 13 maart om hun beoordelingen over het winningsplan naar het ministerie te sturen. Zij vraagt de minister dan ook om ook gemeente De Fryske Marren als volwaardig overlegpartner te beschouwen en ook bij de omgevingsvergunning te betrekken. Daarnaast pleit zij voor een goede informatievoorziening aan de inwoners van het gebied.