Straat voormalig Zuiderveldschool heet Zuiderveldhof

JOURE - De twaalf te bouwen woningen op het terrein van de voormalig Zuiderveldschool komen aan de Zuiderveldhof te staan. De vanouds aan deze plek gebonden naam Zuiderveld(school) kan als toponiem opnieuw worden gebruikt.

De twaalf nieuw te bouwen woningen zijn gelegen tussen de straten Prinses Christinastraat , Koningin Julianalaan en Iepensteinlaan. De nieuw aan te leggen straat komt uit op de Koningin Julianalaan. Wanneer daar qua nummering op wordt aangesloten, leidt dat tot een nummering 16 b t/m n.