Maatschappelijke adviesraad voor Staatsbosbeheer

Joure - Staatsbosbeheer Fryslân heeft vijf nieuwe gezichten in haar maatschappelijke adviesraad. Onder andere Bartele Holtrop uit Rotstergaast, vanuit zijn achtergrond als boer en ondernemer en Esther de Vrij uit Lemmer, vanuit haar betrokkenheid bij zorg en welzijn zijn gevraagd.

De raad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan Staatsbosbeheer over maatschappelijke vraagstukken die in Fryslân spelen en van invloed zijn op het functioneren van Staatsbosbeheer. De maatschappelijke adviesraad is samengesteld uit mensen met een verschillende achtergrond en met een breed maatschappelijk inzicht. Het inzetten van de ervaring en de netwerken van alle leden draagt bij aan een betere inbedding van Staatsbosbeheer als maatschappelijke onderneming in de Friese samenleving. De leden van de adviesraad hebben zitting op persoonlijke titel. De leden van de raad zijn benoemd voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid om de zittingsperiode eenmaal te verlengen met nog eens drie jaar.