Leerkrachten Tarissing kiezen voor lesgeven op stakingsdag

OUDEHASKE - De dag van de geheime liefde, 14 februari. Maar ook van de stakingen in het

primair onderwijs in Noord-Nederland. Een aantal weken geleden berichtte Simone Bakker, directeur van CBS De Tarissing, de ouders dat de school deze dag open zou zijn. De leerkrachten van de school mochten van hun recht gebruik maken om te staken. Toch kozen zij er vandaag allemaal voor om te doen waar hun hart ligt: lesgeven. Een groep ouders greep deze dag aan om hun waardering richting de meesters en juffen van hun school te uiten. Ze trotseerden de klimtoren op het schoolplein en hingen daar de avond van tevoren al een spandoek in met de tekst: “Deze school is open. Team Tarissing is TOP; Toegewijd, Opmerkzaam, Professioneel.” Ook ontving het team een verwenpakket met allerlei lekkernijen (mede mogelijk gemaakt door Poiesz Oudehaske). Bij aankomst op school vielen de leerkrachten allemaal stil: “Wat een mooi begin van deze dag!” Op De Tarissing wordt vandaag wel degelijk aandacht aan het vak van leerkracht geschonken. Er worden hartjes gevouwen, getekend en geschilderd. Daarnaast hangen er posters in en rond de school waaruit de passie voor het lesgeven en het vak straalt.