Ingezonden brief | Wat is er mis met de gemeentelijke beleidsmakers Fryske Marren?

Joure - Ingezonden brief: Wat is er mis met de gemeentelijke beleidsmakers Fryske Marren?

Na de werkzaamheden aan de weg Eesterga / Follega is de weg gevaarlijker geworden voor fietsers en wandelaars. Immers volgens het commentaar van de gemeente is de rijbaan voor de auto’s op de aanbevolen breedte van 6.20 meter gebracht met aan de zijkant een smalle kantstrook. In de oude situatie was er een ruime fietsstrook aan beide kanten van de weg.

De zwakke weggebruiker wordt op deze manier aan de kant gedrukt en de automobilist heeft de weg vrij. Volgens de gemeente hoeven de fietsers niet op het kleine kantstrookje te blijven maar kunnen ook op de rijbaan fietsen.

Anders en beter was het in de oude situatie, waar de automobilist vanwege de brede fietsstrook optisch en gevoelsmatig zich op het terrein van de fietser en wandelaar begeeft en daardoor beter om zijn medeweggebruikers denkt. Beter was geweest vooraf een onderzoekje te doen onder de gebruikers , zodat er later geen (dure ) aanpassingen hoeven te worden gedaan om de situatie weer veiliger te maken.

Logisch dat verontruste ouders en andere weggebruikers een actie starten om de verkeersonveilige situatie aan te kaarten.

C. de Vries uit Joure