Froukje Bakker-Wijma honderd jaar

JOURE - Froukje Bakker-Wijma uit Joure is zaterdag 17 februari honderd jaar geworden. Burgemeester Fred Veenstra kwam haar ’s ochtends feliciteren.

Froukje Bakker-Wijma is geboren in Alddiel, onder de rook van Leeuwarden op de boerderij. Ze was de oudste van vijf dochters en een zoon. Het gezin verhuisde later naar Tijnje, nabij de Ulesprong. Volgens haar dochter Tine Jorritsma heeft ze hier goede herinneringen aan. ,,Ze kreeg les van meester Algra’’, vertelt ze. ,,Die viel regelmatig in slaap tijdens de lessen omdat hij ’s avonds dirigent was. Mijn moeder haalde dan weleens kattenkwaad uit’’.

Op haar veertiende moest Froukje Bakker-Wijma aan het werk bij een oom en tante op de boerderij. Na een jaar vertrok ze en kon ze terecht bij een boerderij in Terkaple. Ook dit werk bleek van korte duur: de boer emigreerde naar Amerika. Froukje Bakker-Wijma bleef in de buurt: in Akmarijp had ze snel een andere baan gevonden.

Door een val op het ijs ontmoette ze haar man Thomas Bakker. Hij hielp haar vlug overeind. De vonk sloeg over en de twee trouwden in maart 1943. Ongebruikelijk, want Froukje Bakker-Wijma werd van ‘boerenfaam’ een boerin. Daarnaast was Thomas hervormd en Froukje gereformeerd. Voor de liefde maakte het niets uit. ,,Ze is er niet eigenwijs van geworden’, lacht haar dochter. Het waren roerige tijden. Thomas en Froukje Bakker hadden een onderduiker op de boerderij in Terkaple. Een eigenaar van een fabriek uit Oude Pekela vond bij hen een schuiladres. Later kwam daar een honger evacué, een jongen van 14 jaar uit Schiedam bij, net als een onderduikster uit Brabant. De onderduikers zijn nooit gepakt. Als scheelde dat niet veel. ,,In de laatste dagen van de oorlog kwamen er Duitsers in huis’’, vertelt de dochter. ,,Die hebben zelfs nog in het bed van de onderduiker geslapen.’’ Het contact met de honger evacué is altijd gebleven: vorig jaar heeft hij haar op opgezocht.

De boerderij ontwikkelde zich. ,,Waar we eerst dertig koeien en pinken hadden, kwam later een ligboxstal’’, zegt Tine Jorritsma. ,,We gingen van het paard naar de trekker. Dat leverde grappige situaties op. Heit wilde de trekker stoppen door ‘Ho!’ te roepen, maar dat werkte dus niet’’, lacht ze.

De jongste zoon nam eind jaren ’70 de boerderij over. Voor het eerst van hun leven verhuisde het echtpaar naar een woonhuis. In 1988 overleed Thomas Bakker. Froukje Bakker-Wijma betrok een woning aan de Hettebaes in Joure. Op haar negentigste ging ze naar Vegelinshof. In 2010 brak ze haar heup en kwam in Vegelin State terecht, waar ze nog steeds woont. Het geloof is een grote rol blijven spelen in haar leven. Iedere vrijdagmiddag bezoekt ze nog de preek en leest ze graag de krant. De televisie gaat haar te snel. ,,En ze kan zo mooi voordragen. Vooral het gedicht Buurman’s haan. Dan zijn haar ogen vol vuur. Ze leeft helemaal op.’’ Volgens haar dochter is het geheim van de hoge leeftijd vroeg naar bed en vroeg opstaan.

Froukje Bakker-Wijma heeft flink wat nageslacht met zes kinderen, 17 kleinkinderen en 27 achterkleinkinderen. Twee achterkleinkinderen zijn op komst. Voor het feest komen de familieleden uit alle windstreken Nieuw-Zeeland, Duitsland, Spanje, Nieuwegein, maar het overgrote deel woont in Friesland.

Brenda van Olphen