Recensie | Haat-liefdeverhoudingen in Peter van Dongens ‘Familieziek’

JOURE - Auteur Adriaan van Dis (1946) werd in Nederlands-Indië geboren uit Nederlandse ouders en illustrator Peter van Dongen (1966) uit het huwelijk van een Chinees-Indische moeder en een Hollandse vader.

In hun werk zien we de “Indië-connectie” regelmatig terugkeren, bij Van Dis in zijn romans en bij Van Dongen in zijn illustratieve werk. Het is uniek te noemen dat beide heren nu samen gewerkt hebben aan de graphic novel naar de gelijknamige roman van Adriaan van Dis. Peter van Dongen en Adriaan van Dis: ‘Familieziek’. Uitgeverij Scratch. ISBN 978 94 92117 62 5. ‘Familieziek’ speelt zich af in de vroege jaren van wederopbouw wanneer een samengesteld gezin uit Indonesië in Bergen een woning krijgt, het koloniehuis. Het zijn een Nederlandse moeder, die in een eerder huwelijk met een Molukse KNIL-luitenant drie oosters ogende dochters heeft gekregen en haar tweede echtgenoot Meneer Java, alias Paardman. De laatste is de vader van een jongen, die kort na de oorlog geboren is, “een ongelukje, net na het kamp”. Om feit en fictie van elkaar gescheiden te houden, is de jongen naamloos en kent hij slechts bijnamen: knul of naar een pas verricht karwei, boener, stoffer, veger of stoker… Meneer Java komt in het verhaal als de opvoeder naar voren. De jongen probeert alles te doen wat er van hem verwacht wordt. Oorlogstrauma’s en driftaanvallen bij meneer Java, een voormalig sergeant, zorgen ervoor dat er een haat-liefdeverhouding ontstaat tussen beiden. De oorlog is net voorbij is en meneer Java heeft angst voor een nieuwe (wereld)oorlog. Het gevolg is dat de jongen alleen maar onzekerder wordt en wegvlucht in een fantasiewereld. Een schaduwbroertje waarover nooit gesproken mag worden biedt hem troost. Meneer Java probeert tevergeefs werk te vinden en vlucht in de muziek van onder anderen Glenn Miller. Mevrouw Snethlage, een sociaal werkster, uit haar ongenoegen over het gedrag van meneer Java, die goed kan dansen keer op keer: “Er is in dit land nog genoeg te doen…” Java, die telkens in de bres springt voor rechtsherstel en pensioen, maar bovenal voor erkenning en aanzien in het dorp. Het duinlandschap roept bij hem herinneringen op aan Indonesië, zodat hij er als onbezoldigd paardenverzorger maar wat graag vertoeft. Dan zijn er de drie zusjes, die weinig ophebben met hun stiefvader en nog minder met hun veel lichter getinte broertje. Het kind waarmee ook de moeder weinig contact heeft. Wanneer het de vader ogenschijnlijk beter gaat, lijkt het de jongen geestelijk slechter te vergaan, het gevolg van een angstcultuur. Niet voor niets overheerst op de laatste pagina het zwart… ‘Familieziek’ is niet de exacte weergave van het boek van Adriaan van Dis. Hier en daar heeft klare-lijn-tekenaar Van Dongen een andere volgorde aangehouden, zijn stukken weggelaten, en worden zelfs gesprekken niet letterlijk overgenomen uit het boek dat in 2002 voor het eerst uitgebracht werd. Een dergelijke opzet was echter ook niet het plan van de tekenaar. De intentie moest overkomen en Adriaan van Dis moest akkoord gaan met de versie zoals Peter van Dongen die naar zijn hand zette. ‘Familieziek’ is een indringend verhaal geworden dat enerzijds de voorspoed van herrijzend Nederland verbeeldt, en anderzijds de teloorgang van mensen weergeeft, die alles achterlieten, behalve hun zwaarmoedige herinneringen… De vormgeving van ‘Familieziek’ is er één, die honderd procent past bij het betere stripboek zoals het halverwege de jaren vijftig werd uitgegeven: hard cover, linnen rug, fraaie schutbladen en een warme inkleuring op getint papier. Er is weinig veranderd sinds het jaar 1991 toen ik de recensie van Van Dongens eersteling ‘Muizentheater’ beëindigde met : ‘Van Dongen, vakman én artiest!’ Koos Schulte