Energiewerkplaats Fryslân behoudt steun provincie

DFM - De Energiewerkplaats Fryslân krijgt ook in 2018 financiële steun van de provincie. Daarmee kan dit samenwerkingsverband van Doarpswurk, Friese Milieufederatie en Ús Koöperaasje steun blijven bieden aan lokale initiatieven voor duurzame energie.

In Fryslân zijn op dit moment ruim 50 lokale energiecoöperaties actief op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. De provincie stelt 180.000 euro beschikbaar aan de Energiewerkplaats Fryslân.