‘Beheer oevers voor rekening van eigenaar aangrezend land’

LEEUWARDEN - Het beheer van de oevers langs vaarwegen blijft voor rekening komen van wie het aangrenzende land in eigendom of gebruik heeft. Dat is het voorstel van Gedeputeerde Staten die dit gaat bespreken met Provinciale Staten.

De Waterwet verplicht de provincie om een besluit te nemen over het oeverbeheer. Van de 1700 kilometer aan Friese vaarwegoevers is 200 kilometer in beheer bij de provincie. Wel bekijkt de provincie of er nog een herverdeling komt van een deel van de oevers.