Stichting Westermeer verstrekt € 45.600 aan subsidie

JOURE - Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar eerste vergadering van 2018 een tiental subsidies toegekend.

De Stichting Westermeer richt zich vanaf 1 januari 2014 op het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân plus Terherne. De Stichting Westermeer heeft jaarlijks ongeveer € 155.000 beschikbaar voor het verlenen van subsidies.

Voor de verbouwplannen voor de panden van het museum Joure aan de Midstraat hebben wij bijdrage toegezegd van € 10.000. Voor het aanschaffen van een duofiets voor Maeykehiem, vestiging aan de Kerklaan in Sint Nicolaasga is een bijdrage toegezegd van € 2.500. Voor het aanschaffen van nieuwe overhemden voor het Broekster Shantykoor is een bijdrage van € 600 toegezegd. Voor het aanschaffen van een dubbele vitrine voor Nationaal Openbaar Vervoer Museum in Ouwsterhaule is een bijdrage van € 2.500 toegezegd. Voor de restauratie van de Westermeertoren (in Joure) is een bijdrage van € 10.000 toegezegd. Voor de Nationale Herdenking Joure in 2018 is een bijdrage van € 5.000 toegezegd.

Voor financiële ondersteuning van individuen in financiële nood door de Stichting Urgente Noden in ons werkingsgebied (voormalig Skarsterlân inclusief Terherne) is voor de jaren 2018, 2019 en 2020 een jaarlijkse toezegging gedaan van maximaal € 5.000 per jaar. Aangezien de oorsprong van de Stichting Westermeer ligt bij de individuele armenzorg is voor de Stichting Urgente Noden een uitzondering gedaan op het subsidiebeleid. Om die reden is voor deze stichting wel een jaarlijkse subsidie mogelijk.

Voor het realiseren van een speelplein voor de kleuters van OBS Westermarskoale te Joure is een bijdrage van € 4.000 beschikbaar gesteld. Voor het aanbrengen van zonnepanelen en de aanschaf van een muntenautomaat is een bijdrage toegezegd van € 4.000 aan Dorpshuis Haskerhorne. Voor de aanschaf van een dressuurbaan en het vervangen van het juryhok is een bijdrage toegezegd van € 2.000 aan PSV ’t Haskelan in Sintjohannesga.

Het bestuur van de Stichting Westermeer vergadert ongeveer 5 maal per jaar over de binnen gekomen subsidieaanvragen. De volgende vergadering is gepland op 25 april 2018. Voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden of over de stichting Westermeer wordt verwezen naar de website stichtingwestermeer.nl.