Overvloed aan verkiezingsborden in DFM

Joure - Het aantal verkiezingsborden in gemeente De Fryske Marren is overvloedig volgens enkele inwoners. Zij verbazen zich over het aantal borden dat de lokale partijen heeft bevestigd aan de bomen en lantaarnpalen.

Met name in Sint Nicolaasga was het een wildgroei aan borden; de Partij van de Arbeid had op bijna iedere lantaarnpaal aan de Tsjûkemarwei een verkiezingsbord geplaatst. Deze zijn inmiddels verwijderd.

Evenementen dienen zich aan strikte regels te houden. De politieke partijen wordt het makkelijker gemaakt in verkiezingstijd. De borden mogen geplaatst worden in de periode vanaf de dag na de kandidaatstelling, 6 februari, tot één week na de verkiezingsdag.