Column Knooppunt Joure | De laatste loodjes

Joure - Knooppunt Joure werkt hard aan het verbeteren van de verkeersdoorstroming in Joure en haar wijde omgeving. Duizenden mensen zien dagelijks de werkzaamheden. Om meer uitleg te kunnen geven en een kijkje in de keuken te bieden, schrijft iemand van het Knooppunt iedere maand een column in de Jouster Courant.

Deel 16: De laatste loodjes

Er wordt al maanden aan het nieuwe Knooppunt Joure gewerkt, waarbij veel verkeersmaatregelen worden toegepast. Verkeersmaatregelen zijn bijvoorbeeld omleidingen, smallere rijstroken en nachtelijke afzettingen. Deze verkeersmaatregelen hebben als doel om de weggebruiker een veilige en soepele doorstroming te bieden. Daarnaast zorgen ze voor een veilige werkplek voor onze wegwerkers, zodat we de nieuwe snelweg en ontsluiting naar Joure kunnen aanleggen.

Alle verkeersmaatregelen worden door ons ontworpen en uitgewerkt in verkeersplannen en tekeningen. Dit in nauwe samenwerking met de wegbeheerders (gemeente De Fryske Marren, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat). De benodigde verkeersplannen en tekeningen worden door ons getoetst aan de wettelijke regelgeving en bij het ontwerp proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met het lokale verkeer en aanwonenden. Het ontwerpen van deze zaken wordt verzorgd door een team van verkeerskundigen, verkeerstechnisch specialisten, tekenaars en een uitvoerder verkeersmaatregelen.

Het resultaat van de verkeersplannen en tekeningen zien we nu dagelijks in en rondom Joure. Door het toepassen van verkeersmaatregelen bent u als weggebruiker de afgelopen maanden veilig en vlot om onze steeds veranderende werklocatie geleid.

Op dit moment zijn we druk bezig met het opstellen van de laatste verkeersplannen en tekeningen voor de nog resterende bouw- en verkeersfaseringen. De verwachting is dat er nog een aantal afsluitingen, omleidingen en nachtelijke afzettingen worden toegepast om alles goed te kunnen afronden en het nieuwe knooppunt definitief kunnen opleveren. Hierbij beperken we de hinder voor u als weggebruiker zoveel mogelijk.

Mogen we ook bij deze laatste loodjes op uw aandacht voor het verkeer en onze wegwerkers rekenen?

Jeroen Anjema, verkeerstechnisch adviseur