Voorbereidende werkzaamheden Kûfurd afgerond

LANGWEER - De voorbereidende werkzaamheden van Knooppunt Joure voor de luwe ondiepe waterzones in de Kûfurd zijn afgerond. Binnenkort starten de werkzaamheden aan de oevers zelf.

Bij het verdiepen van de Langwarder Wielen komt bagger vrij. In de zomer van 2017 is gekeken wat er met deze bagger gedaan kan worden. Er is een koppeling gemaakt met de Kader Richtlijn Water (KRW). Deze richtlijn heeft als doel om de kwaliteit van het water te verbeteren, bijvoorbeeld door het maken van ondiepe oevers zodat het onderwaterleven zich sneller kan ontwikkeld.

Op de Kûfurd worden vier ondiepe gedeeltes gerealiseerd met de vrijgekomen bagger uit de Langwarder Wielen. Deze vier gebieden zullen afgezet worden met palen en zandzakken, zodat de bagger niet verder uitspoelt.