Café Doodgewoon & Mantelzorg café

JOURE - Deze keer slaan Café Doodgewoon en het Mantelzorg café de handen ineen. Op 8 maart wordt de avond gehouden in Woonzorgcentrum Sint Theresia, Prof. Titus Brandsmaweg 62 in Joure.

Het thema van deze avond zal zijn “ Rouw & Verlies “. Engelien Ruyter , begeleider bij rouw en verlies, gaat deze avond vertellen en vragen beantwoorden over dit thema. Veel mensen zullen ‘rouw’ koppelen aan overlijden. Maar als je je gezondheid verliest en hiermee een toekomstperspectief of wanneer je dierbare een lichamelijke of psychische ziekte krijgt, gaat er veel verloren. Dit gaat ook gepaard met rouwen, om de toekomst die anders zal zijn dan verwacht. Ook een ingrijpende ervaring zoals een scheiding of verhuizing naar bijvoorbeeld een verzorgingshuis, kan gepaard gaan met gevoelens van rouw. Het programma van deze avond start om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. De toegang is gratis.

Neem voor meer informatie, vervangende mantelzorg of vervoer contact op met Francien Bekius, mantelzorgondersteuning Punt Twa, bereikbaar van maandag tot en met donderdag. Of bij Punt Twa (Miks Welzijn ), telefonisch via 0513-414593 of per mail: telefoon@miks-welzijn.nl. Opgave is niet verplicht, wel gewenst.

Het Mantelzorg Café is een plek voor ontmoeting, gezelligheid en het uitwisselen van ervaringen. Er is ruimte voor het stellen van vragen en er is informatie over zaken die voor mantelzorgers van belang zijn. Georganiseerd door; Buurtzorg, Patyna, Hof en Hiem, Punt Twa (Miks Welzijn), Thuiszorg Zuidwest Friesland en Zorggroep Sint Maarten.