Rely Jorritsmaprijsvraag 2018 van start

LEEUWARDEN - De Rely Jorritsmaprijsvraag voor Friese verhalen en gedichten is weer opengesteld. Wie in aanmerking wil komen voor een Rely Jorritsmaprijs, kan een verhaal en/of gedicht inzenden. Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen anoniem en kan maximaal vijf verhalen en vijf gedichten bekronen. Elk bekroond verhaal of gedicht wordt beloond met €1000.

De inzendtermijn sluit 12 mei a.s. Rely Jorritsma (Jellum 1905 – Nijmegen 1952) had in zijn testament bepaald dat er ieder jaar een prijsvraag moet worden uitgeschreven voor de beste vijf gedichten en de beste vijf verhalen in de Friese taal. Al vanaf 1954 wordt zijn wens verhoord. Tot 1 januari 2018 werd het bestuur van het Rely Jorritsma Fonds gevormd door het college van b. en w. van Littenseradiel, de gemeente van Rely’s geboortedorp Jellum. Nu Littenseradiel op 1 januari is opgehouden te bestaan, heeft de gemeente Leeuwarden – waartoe Jellum nu behoort – zich over de prijs ontfermd en de uitvoering ervan overgedragen aan de Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) te Leeuwarden. De inzendingen moeten digitaal als bijlage worden aangeleverd aan ynfo@stiftingflmd.nl Naam, adres en telefoonnummer en mailadres van de inzenders moeten in de e-mail worden vermeld, maar blijven voor de jury geheim. Eerder won Marije Roorda uit Broek de prijs met een Fries gedicht.