Schaatsers Broek moeten boete gewoon betalen

Joure - BROEK - Schaatsers die donderdag bij de Swettepoel in Broek een prent achter de ruitenwisser van hun fout geparkeerde auto vonden, zullen die gewoon moeten betalen, meldt Leeuwarder Courant. Gemeente De Fryske Marren smelt niet voor alle commotie.

BROEK - Schaatsers die donderdag bij de Swettepoel in Broek een prent achter de ruitenwisser van hun fout geparkeerde auto vonden, zullen die gewoon moeten betalen, meldt Leeuwarder Courant. Gemeente De Fryske Marren smelt niet voor alle commotie.
Tientallen automobilisten kwamen van een koude kermis thuis, toen ze donderdag van het ijs van de Swettepoel bij Broek stapten en bij hun auto in de bevroren berm terugkwamen. Handhavers van gemeente De Fryske Marren slingerden dertig schaatsers op de bon, omdat ze hun wagen aan de verkeerde kant van de smalle Swettepoelsterdijk hadden gezet. Voor hen werd het een duur schaatsrondje. Aan de overtreding hangt een gepeperd prijskaartje: 95 euro, plus 9 euro administratiekosten. Op sociale media werd verontwaardigd gereageerd op de bonnenregen. De gemeente werd verweten dat ze het verbodsbord halverwege de dag had geplaatst en daarna bekeuringen had uitgedeeld. Dat is pertinent onwaar, zegt gemeentevoorlichter Jan van der Veen. ’s Ochtends, toen er nog geen auto stond, heeft de gemeente een verkeersbord van een parkeerverbod in de berm gezet. ,,En pas middeis hat de tsjinst hanthavening boetes útskreaun.’’

Anders aanpakken

Intrekken van de bekeuringen is dan ook niet aan de orde, zegt Van der Veen. Wel gaat de gemeente bekijken of het bij een nieuwe vorstperiode misschien verstandig is om het anders aan te pakken. ,,Sjoen de kommoasje hienen we it miskien oars dwaan moatten. Dúdliker ôfsette, mei linten bygelyks. Mar wy waarden ek wat oerfallen troch de drokte.’’ De Fryske Marren greep in omdat de Swettepoelsterdijk smal is. Met rijen auto’s aan beide kanten van de weg zouden hulpdiensten onvoldoende doorgang hebben. ,,De deis derfoar wie der noch ien troch it iis sakke. As der wat bart, moatte je wol de romte ha.’’